Oppføringer av Mikal Kaada

ATL inngår partnerskap med Alkolås leverandøren Alås

Alås inngår partnerskap med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). De arbeider for god trafikkopplæring og har forutsigbare rammevilkår for medlemmene. I samarbeid myndigheter og andre organisasjoner er de en synlig aktør i arbeidet for økt trafikksikkerhet. ATL og Alås har mange av de samme verdier og visjoner. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har over 700 medlemsskoler. ATL har trafikkskoler […]

CenCom & Alås blir samarbeidspartnere.

Vi jobber med flere samarbeidspartnere og denne gangen har vi blitt enig med CenCom. De har 18 ansatte og leverer blant annet taksameter til flere tusen taxier i Norge. Derfor var vårt valg veldig enkelt. CenCom AS har som formål å drive med utvikling, produksjon, salg og service av teknologiprodukter. Taxinæringen er primærkunden. CenCom AS innretter […]

Monterer alkolås på alle bilene

NÅ SKAL DET BLÅSES: – Sikkerhet er vesentlig for oss, både for våre ansatte og gjennom at folk flest opplever oss som trygge, sier administrerende direktør Vladas Stoncius i Vlantana Norge. SATSER PÅ SIKKERHET: I løpet av de neste månedene får Vlantana Norge installert alkolås fra Alås i alle sine 150 biler. – Vi må […]

Dro inn over to millioner på alkolås

– Vi har levert flere hundre låser på kort tid, sier markedssjefen. I sitt første regnskapsår 2017 hadde Alås AS driftsinntekter på 2,06 millioner kroner. Resultat etter skatt endte imidlertid på minus 2,73 millioner kroner i fjor, mens selskapets driftsresultat beløp seg til minus 3,53 millioner kroner. –  Vi har levert flere hundre låser på […]

Alkolås blir påbudt i nye norske busser og minibusser fra 2019

Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. [23.05.2018] Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Flere buss- og transportselskap har allerede […]

Stena Recycling har valgt Alås Fastmontert i sine kjøretøy

  Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet som bedriver gjenvinning i fem geografiske markeder under navnet Stena Recycling. Stena Recycling har et stort nettverk av filialer og totalt finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer. Sammen kan […]

§ 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag

Det ble votert over: Innstilling: Komiteens tilråding Innstilling: om endringer i vegtrafikkloven (alkolås) I I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal ny § 18 lyde: § 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag Departementet kan fastsette i forskrift at det skal være montert alkolås i kjøretøy som benyttes ved transport mot […]