Hva bør man tenke på når man velger alkolås?

PÅBUD OM INSTALLERING AV ALKOLÅS

Stortinget og regjeringen har blitt enige om et påbud om alkolås i alle som driver løyvepliktig persontransport i Norge.

Hva er bestemt fra Stortinget?

Vedtak i korthet
Stortinget har vedtatt en endring av vegtrafikkloven.

Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås.

Utgifter knyttet til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal etter lovendringen dekkes av den som driver transport mot vederlag.

Hvorfor er alkolås viktig for Norge?

Etter gode evalueringer og analyser fra naboland ser man positive resultater med nedgang i trafikkulykker der hvor alkolås allerede er innført.

Fakta informasjon

 • Innføring av påbud om alkolås vil kunne forhindre store ulykker med tap av liv og helse.
 • Alkolås er enkel å montere i alle kjøretøyer.
 • Ved bruk av alkolås tar man samfunnsansvar og er opptatt av trafikksikkerhet.
 • Alkolås er med på å endre holdninger til alkohol hos brukerne.
 • Bilførere kjører 114 millioner kilometer i alkoholrus hvert år.Dette blir 20.000 kjøreturer hver eneste dag. Kilde: Transportøkonomisk Institutt.
 • Trygg Trafikk antar at rus er en medvirkende årsak i 22 prosentav alle dødsulykkene i trafikken.
 • Undersøkelser viser at 12 prosent setter seg i bilen kun 1-5 timer etter atde har drukket. Kilde: Analyseselskapet YouGov.
 • En stor andel av bilførere involvert i alvorlige trafikkulykker er alkoholpåvirket.Blant trafikkdødsfall i Norge i perioden 2001-2010, ble det påvist promille overden lovlige grensen hos 25 % av bilførerne (FHI,2012).
 • Økt trygghetsfølelse for passasjerer vurderes å være stor betydningfor samfunnet.Hva er egentlig en alkolås?En alkolås er en teknisk anordning som primært kobles til bilens tenningssystem og som har til hensikt å forhindre kjøring med promille. Alkolås består av et håndsett og en sen- tralenhet som monteres i motorrommet. På håndsettet sitter munnstykket som føreren må blåse i. Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller alkolåsen måler promille over promillegrensa, får du ikke startet bilen.Du kan gjennomføre en ny test etter noen minutter.
  I Norge stilles grenseverdien på 0,2 promille, som er promillegrensa i Norge. Den kan også stilles inn for å vise en advarsel dersom promillen måles til mellom 0,1 og 0,2, samt registrere promille over for eksempel 0,5. Alkolåsen har en egen logg som lagrer innblåsingsresultatene, både antall positive og negative prøver.

  Hva bør man tenke på når man velger alkolås?

 1. Vi anbefaler å be om å få se godkjenningspapirer fra Cenelec av den leverandøren man velger. Alkolåsen skal ha testsertifikat på̊ at den tilfredsstiller EN50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014. Alkolåsen skal tåle temperaturområde – 40 C til + 85 C etter EN 50436-2:2014. Alkolåsen skal ha komponent-typegodkjenning (E-merket) etter gjeldende regelverk for elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøy.
 2. Vi anbefaler å velge en leverandør som kan bistå med rask montering og som har sertifiserte montører. Velg en leverandør der du slipper å ta ut kjøretøyet fra den daglige driften for montering. Dette kan bedriften spare mye tid og penger på.
 3. Kalibrering og service av alkolåsen skal utføres i henhold til produsentens anvisning. Velg en leverandør som har enkel og kostnadsbesparende løsninger på både kalibrering og service. Her er det også mye tid og penger å spare.
 4. Døgnsupport er også viktig for å sikre at kjøretøyet er operativt til enhver tid. Vi anbefaler å velge en leverandør som kan tilby 24 timer service. Alkolåsen bør ha en funksjon for overstyring dersom det oppstår nødsituasjoner. Bruk av en slik nød funksjon skal meldes og registreres hos ansvarlig hos leverandør og til den som er ansvarlig i bedriften. Alkolåsen bør kunne låses opp med en engangskode, tidsbegrenset til høyst 8 timer

KONTAKT

Alås AS Torget 5 3256 Larvik

Telefon: +47 924 06 002 E-post: post@alaas.no Support: +47 924 06 002 Salgsavdeling: +47 908 03 885