Stena Recycling har valgt Alås Fastmontert i sine kjøretøy

 

Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet som bedriver gjenvinning i fem geografiske markeder under navnet Stena Recycling.

Stena Recycling har et stort nettverk av filialer og totalt finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer.

Sammen kan vi utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for din bedrift. Vi utvikler innovative løsninger som gir merverdi til deg gjennom gjenvinningskjeden: fra transport og praktisk gjenvinning, inklusiv avfallsrelaterte tjenester som opplæring, rådgivning og rapportering. Med våre løsninger ønsker vi å skape en effektiv og lønnsom avfallsøkonomi, miljønytte og høy sikkerhet for deg som kunde. På denne måten bidrar vi til din miljøprofil og konkurranseevne.

 

Vi prioriterer sikkerhet.

Vi driver et kontinuerlig og langsiktig arbeid for å oppnå en så høy sikkerhet som mulig både på våre egne anlegg og i din materialhåndtering.

ALLES OPPTREDEN HAR NOE Å SI FOR SIKKERHETEN

Håndteringen av tre millioner tonn ressurser og farlig avfall hvert år stiller høye krav til sikkerheten – både på våre egne anlegg og ute hos kundene våre. Håndtering av risikoer på best mulig måte er også en sentral del av tilbudet vårt.

En ulykke skjer ikke, den forårsakes. Det betyr at alle ulykker kan forhindres gjennom risikoanalyse, preventive tiltak og gjennom at hver enkelt medarbeider opptrer på en risikobevisst og sikker måte i enhver situasjon. Dette er utgangspunktet for vår visjon når det kommer til sikkerhet; «et Stena Recycling uten ulykker». Dette ligger til grunn for vårt systematiske sikkerhetsarbeid.