Baneservice installerer alkolås i maskiner

Politiet, Statens Vegvesen og Nettbuss har allerede installert alkolås i sine kjøretøy. Og flere selskaper ønsker å ha fokus på sikkerhet og på å være i front på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nå velger også Baneservice som første norske entreprenør å montere alkolås på sine kjempemaskiner. Dette er maskiner som veier opptil flere titalls […]

CENELEC – Europeisk standard

Stortingsvedtaket 2. juni om alkolåskrav i norske busser og taxi har reist mange spørsmål om hvordan alkolåsene skal installeres, brukes og fungere. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELECs alkolåskomite, BTTF 116-2, har siden 2004 utarbeidet Europeiske standarder med funksjonalitetskrav og retningslinjer for installering, bruk og vedlikehold av alkolås. Norge har siden 2006 gjennom NEK deltatt i dette […]