§ 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag

Det ble votert over: Innstilling: Komiteens tilråding Innstilling: om endringer i vegtrafikkloven (alkolås) I I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal ny § 18 lyde: § 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag Departementet kan fastsette i forskrift at det skal være montert alkolås i kjøretøy som benyttes ved transport mot […]

Hva bør man tenke på når man velger alkolås?

PÅBUD OM INSTALLERING AV ALKOLÅS Stortinget og regjeringen har blitt enige om et påbud om alkolås i alle som driver løyvepliktig persontransport i Norge. Hva er bestemt fra Stortinget? Vedtak i korthet Stortinget har vedtatt en endring av vegtrafikkloven. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag […]

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Pressemelding | Dato: 06.03.2017 | Nr: 39/17 – Bedre trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringen. Derfor ønsker vi nå å innføre påbud om alkolås i busser og minibusser. Dette vil redusere risikoen for trafikkulykker, og øke trygghetsfølelsen for passasjerene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om […]

Kan bli alkolås på lastebiler

  Regjeringen åpner for at det kan innføres alkolås på lastebiler. NLF er positive, men mener at et felles europeisk regelverk må på plass om det skal innføres. Rett før helgen la Regjeringen frem et lovforslag som tilrettelegger for et påbud om installering av alkolås i alle kjøretøyer som benyttes til persontransport mot vederlag på […]

5 spørsmål hos Helge R.Olsen & Sønn

5 spørsmål hos Helge R.Olsen & Sønn                                                                                                 […]

5 spørsmål hos Intertermo

5 spørsmål hos Intertermo   1)Hvem er du / dere? Vi er Intertermo. Jeg heter Jan Müller Nilsen og er dagligleder her. Vi er et transportselskap som frakter frukt, grønt og blomster fra kontinent til Norge.   2)Har dere utfordringer med alkohol i deres bedrift?   Vi har ikke til nå hatt noen utfordringer eller […]

Tyverisikring/alkolås til lastebiler og varebiler.AT.no – Ditt nettsted for Anlegg&Transport

Tyverisikring/alkolås til lastebiler og varebiler Tyverisikring av kjøretøy og alkolås i samme produkt. Skrevet av Hans Kristian Barbøl Publisert: 13.11.17 08:21  Tyverisikring av kjøretøy og maskiner er et aktuelt og etterspurt produkt. Alås AS har nå lansert en løsning på dette. Produktet Alås Trådløs er rett og slett som navnet tilsier en trådløs alkolås. Må […]

Kjørte bil dagen derpå – det kostet ham 30.000

Av Elisabeth Løsnæs Publisert:09. november 2017, kl. 17:15 23-åringen hadde vært på byen dagen før og skulle bare svippe hjem en kompis i Larvik ut på søndagen. Men det viste seg at han fortsatt hadde promille. Den unge Larvik-mannen ble stanset av politiet i en promillekontroll på fylkesvei 303 litt før klokken 14.30 ut på […]

5 spørsmål hos MinEkspress Thermo

5 spørsmål hos MinEkspress Thermo: 1)Hvem er du / dere? Hei. Jeg heter Kaj Gjerstad og er daglig leder for MiniEkspress Thermo. Vi holder til i Borreskogen i Stokke og driver med distribusjon av matvarer i hele landet. 2)Har dere  utfordringer med alkohol i deres bedrift?  Vi har valgt Alås fordi vi har et ønske […]

5 spørsmål hos Andebu og Kodal Taxi:

5 spørsmål hos Andebu og Kodal Taxi:                                                                          1)Hvem er du / dere? Jeg heter John Petter og driver Andebu […]