– Vi er utrolig stolte over å inngå et samarbeid med ALD Automotive & Nordea Fleet.

– Vi er utrolig stolte over å inngå et samarbeid med ALD Automotive & Nordea Fleet. ALD Automotive er et av Norges fremste selskaper innenfor operasjonell leasing og biladministrasjon. De tar seg av alle forhold vedrørende driften av bilparken i tillegg til at de er eneste selskap som tar alt risikoansvar. De representerer noe nytt, […]

Les mer

Alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift. [23.05.2018] Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Flere buss- og transportselskap har allerede […]

Stena Recycling har valgt Alås Fastmontert i sine kjøretøy

  Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet som bedriver gjenvinning i fem geografiske markeder under navnet Stena Recycling. Stena Recycling har et stort nettverk av filialer og totalt finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer. Sammen kan […]

§ 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag

Det ble votert over: Innstilling: Komiteens tilråding Innstilling: om endringer i vegtrafikkloven (alkolås) I I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal ny § 18 lyde: § 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag Departementet kan fastsette i forskrift at det skal være montert alkolås i kjøretøy som benyttes ved transport mot […]

Hva bør man tenke på når man velger alkolås?

PÅBUD OM INSTALLERING AV ALKOLÅS Stortinget og regjeringen har blitt enige om et påbud om alkolås i alle som driver løyvepliktig persontransport i Norge. Hva er bestemt fra Stortinget? Vedtak i korthet Stortinget har vedtatt en endring av vegtrafikkloven. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag […]

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Pressemelding | Dato: 06.03.2017 | Nr: 39/17 – Bedre trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringen. Derfor ønsker vi nå å innføre påbud om alkolås i busser og minibusser. Dette vil redusere risikoen for trafikkulykker, og øke trygghetsfølelsen for passasjerene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om […]

Kan bli alkolås på lastebiler

  Regjeringen åpner for at det kan innføres alkolås på lastebiler. NLF er positive, men mener at et felles europeisk regelverk må på plass om det skal innføres. Rett før helgen la Regjeringen frem et lovforslag som tilrettelegger for et påbud om installering av alkolås i alle kjøretøyer som benyttes til persontransport mot vederlag på […]

5 spørsmål hos Helge R.Olsen & Sønn

5 spørsmål hos Helge R.Olsen & Sønn                                                                                                 […]

5 spørsmål hos Intertermo

5 spørsmål hos Intertermo   1)Hvem er du / dere? Vi er Intertermo. Jeg heter Jan Müller Nilsen og er dagligleder her. Vi er et transportselskap som frakter frukt, grønt og blomster fra kontinent til Norge.   2)Har dere utfordringer med alkohol i deres bedrift?   Vi har ikke til nå hatt noen utfordringer eller […]

Tyverisikring/alkolås til lastebiler og varebiler.AT.no – Ditt nettsted for Anlegg&Transport

Tyverisikring/alkolås til lastebiler og varebiler Tyverisikring av kjøretøy og alkolås i samme produkt. Skrevet av Hans Kristian Barbøl Publisert: 13.11.17 08:21  Tyverisikring av kjøretøy og maskiner er et aktuelt og etterspurt produkt. Alås AS har nå lansert en løsning på dette. Produktet Alås Trådløs er rett og slett som navnet tilsier en trådløs alkolås. Må […]