Ny rapport viser at man kan redusere antall drepte og hardt skadd på veiene med hele 16% med nye systemer for førerstøtte. Det nasjonale målet for trafikken i 2024 er at det i antall skal være hele 500 færre hardt skadde og drepte – alkolås kan derfor bidra til å redde liv.

Ny rapport viser at man kan redusere antall drepte og hardt skadd på veiene med hele 16% med nye systemer for førerstøtte. Det nasjonale målet for trafikken i 2024 er at det i antall skal være hele 500 færre hardt skadde og drepte – alkolås kan derfor bidra til å redde liv.
Og innunder overnevnte systemer ligger blant annet Alkolås. Man anslår at med Alkolås i kjøretøy kan man oppnå hele 16% færre dødsfall og skadde i trafikkbilde.
Andre systemer som kan bidra til å nå målet er:

• Automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems
• Varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems
• Feltskiftevarsler/kjørefeltholder
• Automatisk fartstilpasning (ISA)
• Alkolås/ruslås
Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TøI), Alena Høye, mener at for å få full effekt av de overnevnte systemene må dette bli obligatorisk.

Alkolås har fått følgene prognose av effekt og ventet utbredelse:

(Kilde: Førerstøttesystemer – Status og potensial for fremtiden, en rapport fra Transportøkonomisk institutt)

FørerstøttesystemBiler med dette systemet gir følgende nedgang i drepte og hardt skadedeVentet utbredelse blant nye biler i 2030
Alkolås10,9 %12 %