Slik bør ledere håndtere mistanke om rusproblemer

– Ledere må få trening i hvordan de skal håndtere mistanke om rus og avhengighet. Det sier Akan, som mener det ofte går for lang tid før arbeidsgivere tar tak i problemet.

For mere informasjon gå inn på :

https://www.infotjenester.no/artikler/slik-boer-ledere-haandtere-mistanke-om-rusproblemer