Alås står på Transport & Logistikk messen 23- 24 okt på Clarion Hotel Oslo Airport

Transport & Logistikk 2017 retter seg
mot beslutningstagere, bedriftsledere, logistikk sjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen.

 

Konferansen hadde i fjor nærmere 860 deltagere, og bekreftet således sin posisjon som den største og viktigste konferansen for næringen.

På konferansens messedel tre er du i år nesten 90 utstillere og over100 foredragsholdere/ paneldeltagere. Middagen på kvelden 23. oktober er stedet hvor du knytter nye kontakter og tre er gamle venner.

 

 

 

Kom innom vår stand for et godt tilbud og mulighet for å vinne en tur til El Clasico 05.05.18 

Ta kontakt med vår salgssjef Jørn Nicolaisen for mere info:  992 86 624 

Vi sees 🙂

LOKALE: Q 1

Åpning

09:00 – 10:15
Velkommen til årets konferanse

Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2017, Norsk Industri og Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport

Jernbanereformen til det bedre?
Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR

Næringslivets transporter sett i lys av ny NTP?
Kristin Skogen Lund,
direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon

Ubrukte millioner til transportnæringen
John Vigrestad, avdelingsdirektør, Divisjon for innovasjon Forskningsrådet

Forskningsprisen 2017

Michael Holmstrøm, adm. dir., Schenker AS.

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

LOKALE: Q 3

Vareeiernes logistikk

10:40 – 11:50

TRANSPORTKJØPERNES TIME

I denne sesjonen vil vi ha fokus på de utfordringer og ønsker som transportbrukere er opptatt av. Dette kan være pris og leveringsbetingelser og hendelser som vedrører en samlet transportnæring.

Snuoperasjon i et av Norges
største logistikkselskap
Lorna Stangeland, VP for Supply Chain Management, Atea Group

E ektiv, eksibel og grønn logistikk
– et konkurransefortrinn
Jaan Ivar Semlitsch, CEO, Elkjøp Nordic AS

Strenge krav til en feilfri
transport og logistikk
Stig R. Gustavsen, Supply Chain Manager, Fresenius Kabi Norge AS

Ordstyrer: Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri

12:00 – 13:00 Lunsj og messevandring 13:00 – 14:10

VAREEIERS KRAV TIL TRANSPORTØR

Verdensledende på sikkerhet
med global logistikk
Terje Bøe, adm.direktør, Rapp Bomek AS

STRESSLESS Logistikk

Lars Wittemann , Group Sourcing & Supply Chain direktør, Ekornes ASA

Ordstyrer: Sindre Finnes, fagsjef, Norsk Industri

14:10 – 14:50 Messevandring

14:50 – 16:00

FOKUS PÅ LØNNSOMHET OG KVALITET I LOGISTIKKEN

Glamox AS – Et internasjonalt konsern med logistikk som konkurransefortrinn.
Steinar Abrahamsen, Corporate Logistics Manager, Glamox AS

Papirprodusent med konstant fokus på kostnader og kvalitet i verdikjeden Runar Thorhus, Logistikksjef, Norske Skog Skogn

Ka eproduksjon med råvarer fra hele verden

Leslie Krivaa, logistikksjef, JDE Norge AS

Krav til transportør. Hvordan holde fokus på lønnsomhet og kvalitet? John Elter, logistikksjef, Spar Kjøp AS

Ordstyrer: Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk, NHO Logistikk og Transport

LOKALE: Q 1

Fremtidens transport & logistikknæring

10:40 – 12:00

HVORDAN HAR TRANSPORTØRENE POSISJONERT MED TANKE PÅ FREMTIDENS TRANSPORT- OG LOGISTIKKNÆRING?

Debatt mellom

Michael Holmstrøm, adm. dir., Schenker AS Robin Olsen, adm. dir, PostNord AS
Terje Aarbog, adm. dir, DHL Express Norway AS Tore K. Nilsen, konserndirektør divisjon Logistikk, Posten Norge

Oppsummering og kommentar

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

12:00 – 13:00 Lunsj og messevandring

13:00 – 14:10

DAGLIGVARERELOGISTIKK – KAN LOGISTIKKEN REDUSERE MATSVINN?

Matsvinn i Norge i et logistikkperspektiv

Ole Jørgen Hanssen, professor/seniorforsker

Hvordan redusere usikkerhet og svinn gjennom bedre logistikkløsninger?
Eirill Bø, førstelektor, Handelshøyskolen BI

Ferskvarelogistikk – hvordan reduse svinn?

Arve Aspeli, logistikksjef , BAMA

Hva gjør Norgesgruppen for
å redusere matsvinn?
Bjørn Stangjordet, direktør kategori/innkjøp storhusholdning, Norgesgruppen

Ordstyrer: Eirill Bø, førstelektor Handelshøyskolen BI

14:10 – 14:50

Messevandring

14:50 – 16:00

VI SATSER PÅ FREMTIDENS TRANSPORT- OG LOGISTIKK LØSNINGER

ASKO – selvforsynt med ren energi og 100 % fornybart drivsto
Torbjørn Johannson, styreleder, ASKO

Slaget om lasten: Fremtidens havner må være endringsvillige og kunne tilby mer Felix H. Tschudi, styreleder, Tschudi Logistics

Enovas satsing på transport

Audhild Kvam,markedsdirektør, Enova

Ordstyrer: Atle Kvamme, næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd