Statens veivesen: – Kan halvere antall trafikkdrepte

(VG Nett)
Statens veivesen mener antall drepte og hardt skadde i trafikken kan halveres innen 2020. For å nå målet vil de å innføre flere kontroversielle tiltak.

I en ny mulighetsstudie viser Statens vegvesen hvordan antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken kan halveres innen 2020. Mulighetsstudien er gjennomført som en del av forarbeidet til Nasjonal transportplan 2010-2019.

– Statens vegvesen må doble ressursbruken til trafikksikkerhetstiltak, men også Politiet, Trygg Trafikk og en rekke andre aktører må trappe opp innsatsen, sier seksjonsleder Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen, på veivesenets hjemmesider.

Han innrømmer samtidig at det er et ambisiøst mål.

Fra 1200 til 600

1200 personer har i gjennomsnitt blitt drept eller hardt skadd i trafikken de siste årene. Ifølge nye beregninger vil dette tallet reduseres med nesten 100 innen 2020 på grunn av mer innebygd trafikksikkerhet i nye kjøretøy.

– En forventet trafikkvekst på rundt 18 prosent i tiårsperioden bidrar riktignok til en økning i antall drepte eller hardt skadde, men utskifting av kjøretøyparken vil mer enn oppveie dette, sier Amundsen.

Men, de nye beregningene skal føre antall drepte og hardt skadde ned i 600 personer. For å nå dette må det, ifølge veivesenet, spesielt satses på investeringstiltak som bidrar til å redusere antall møteulykker og utforkjøringsulykker.

Kontroller og påbud

– Statens vegvesen må mer enn fordoble ressursbruken til bilbeltekontroller, og Politiet må doble ressursbruken til fartskontroller. Kampanjearbeidet må også bli mer intensivt og i større grad kombineres med kontroller, sier Amundsen.

Flere av de omtalte tiltakene vil være kontroversielle, som påbud om bruk av sykkelhjelm, påbudt refleks for fotgjengere, samt alkolås som alternativ til inndragning av førerkort for promille dømte.

Av Tina Oppen