Tyverisikring/alkolås til lastebiler og varebiler.AT.no – Ditt nettsted for Anlegg&Transport

Tyverisikring/alkolås til lastebiler og varebiler

Tyverisikring av kjøretøy og alkolås i samme produkt.

Hans Kristian Barbøl

13.11.17 08:21

 Tyverisikring av kjøretøy og maskiner er et aktuelt og etterspurt produkt. Alås AS har nå lansert en løsning på dette.

Produktet Alås Trådløs er rett og slett som navnet tilsier en trådløs alkolås.

Må ha kode eller fingeravtrykk

Enheten aktiveres på samme måte som en mobiltelefon, altså enten ved fingeravtrykk eller kode. For å kunne starte bilen kreves det deretter at føreren blåser i håndenheten som verifiserer at han/hun ikke er over grensen som er satt (0,2 promille) i enheten. Hvis føreren er påvirket av alkohol over den grensen som er satt i enheten, vil ikke bilen starte.

Alås Trådløs, håndenheten.

Dette betyr at dersom noen forsøker å stjele kjøretøyet så får de ikke startet, da de ikke har koden eller fingeravtrykket til alkolåsen.Salgssjef Jørn Nicolaisen i Alås AS forteller at forsikringsbransjen også har fått øynene opp for dette produktet.

– Mange skaper en falsk trygghet ved å installere GPS-trackere i sine kjøretøy. Dette produktet er selvfølgelig også tyvene klar over og de vet nøyaktig hvordan de skal koble det fra. Dersom man bryter strømkretsen på en alkolås vil ikke kjøretøyet starte, da bilens hjerne er programmert til at alkolås skal blåses i, sier han.

Datalagring

Alås Trådløs består av to deler – en håndenhet og en sentralenhet.

Informasjon om blåsetester (logg) lagres med dato og tidsangivelse. Denne informasjonen kan lastes ned og videresendes til den som har ansvaret for håndtering av data.

Det kan lagres opp til 100.000 hendelser i håndenheten og inntil 1600 hendelser i sentralenheten. Enheten er, ifølge Nicolaisen, meget brukervennlig og veldig enkel å installere og demontere ved for eksempel bytte av bil.

– Alås Trådløs er et produkt som bidrar til å minske risikoen for ulykker og dermed også kostnader med reparasjoner/bytte av bil, og ikke minst skade på last og varer. Bruk av alkolås er viktig som kvalitetssikringsverktøy for å sikre alle ansatte og øvrige mennesker i trafikken fra risikoen ved å bli utsatt for alkoholpåvirkede bilførere, sier Nicolaisen.

Fakta om Alås Trådløs:

 • Trådløs og bærbar batteridreven håndenhet
 • 2,8 tommer fargeskjerm med pekefunksjon (touch screen)
 • Akustisk og visuell informasjon
 • Mulighet for flere språk
 • Elektronisk manipuleringsfunksjon (ECCM) for å skille på mekanisk simulert blåseforsøk og et forsøk fra et menneske.
 • Trådløs dataoverføring fra bilen
 • Integrert fingeravtrykksidentifisering for inntil 16 brukere
 • Pin – kodeidentifisering av brukere
 • Enheten konfigureres via programvare fra Alås
 • Pin-kode beskyttede menyer
 • USB-kompatibel ladning av håndenheten
 • Oppladbart litiumbatteri
 • Til- og fra-knapp med Led-statusindikering
 • Engangs nødstart for nødsituasjoner. Med tilbakestillingskode fra kundesupport.
 • Hygieniske engangsmunnstykker

http://www.at.no/transport/2017-11-13/Tyverisikringalkolås-til-lastebiler-og-varebiler-28818.html

 

Kjørte bil dagen derpå – det kostet ham 30.000

23-åringen hadde vært på byen dagen før og skulle bare svippe hjem en kompis i Larvik ut på søndagen. Men det viste seg at han fortsatt hadde promille.

Den unge Larvik-mannen ble stanset av politiet i en promillekontroll på fylkesvei 303 litt før klokken 14.30 ut på søndagen den 8. oktober i år.

Dagen i forveien hadde mannen vært på byen og drukket en del øl før han og en kompis dro hjem to- halv tre om natta.

Kostet ham 30.000 kroner

Kjøreturen ble en dyr affære for 23-åringen, som hadde 0,6 i promille da han ble stanset i rutinekontrollen. Lovlig grense for å kjøre bil i Norge er 0,2 i promille.

Boten lød på 30.000 kroner.

Promillen var i nedre sjikt og mannen slapp unna med en betinget dom på 16 dager.

5 spørsmål hos MinEkspress Thermo

5 spørsmål hos MinEkspress Thermo:

1)Hvem er du / dere?

Hei. Jeg heter Kaj Gjerstad og er daglig leder for MiniEkspress Thermo. Vi holder til i Borreskogen i Stokke og driver med distribusjon av matvarer i hele landet.

2)Har dere  utfordringer med alkohol i deres bedrift? 

Vi har valgt Alås fordi vi har et ønske om å være forbyggende. Vi har ikke utfordringer med dette på jobben med ansatte, men i lys av situasjoner som nå har skjedd og utfordringer i verden, så ser vi at det er viktig å være forebyggende og tenke sikkerhet. 

3)Hva syns dine ansatte om å bruke Alås i hverdagen?

Det har ikke vært noen utfordringer for de ansatte.Det gikk relativt fort at Alås ble en del av hverdagsrutinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Hvor mange kjørtøy har dere Alås montert i nå? 

Vi har montert tre Alåser pr nå, men vi monterer åtte de neste ukene pluss at det kommer flere – de neste seks ukene.

 

5)Hvordan foregikk monteringen og vil du anbefale oss til andre transport bedrifter?

Montering og den biten der går, fort, greit og effektivt. Grunnen til at vi også valgte Alås er at det er enkelt å bytte ut enhetene. Man får god hjelp og produktet er brukervennlig. Hvis det eventuelt skulle oppstå en situasjon der vi står fast  langs vei med utfordringer, hjelper Alås sin support.

Det er nok hovedårsaken til at valget ble Alås. Det er et veldig lett system og håndtere. Vi har brukerfunksjonalitet på weben som vi leser av, den fungerer veldig bra. Bilene kommer inn, passerer inn porten her og da foregår det en automatisk nedlastning, som går direkte til nett og rapporter kan tas ut enkelt.   

5 spørsmål hos Andebu og Kodal Taxi:

5 spørsmål hos Andebu og Kodal Taxi:

                                                                         1)Hvem er du / dere?

Jeg heter John Petter og driver Andebu og Kodal Taxi.

Vi har drevet Kodal Taxi siden 1990. Vi er et gammelt godt selskap. Vi er 8 ansatte og kjører for det meste skoleelever, som vi har levd av i alle år. Men nedslagsfeltet vårt er hele Vestfold.

2)Har dere utfordringer med alkohol i deres bedrift?

Det er ikke fordi vi har problemer med våre sjåfører at vi innfører Alås, men vi ønsker og kvalitetssikre våre ansatte og ta vare på våre kunder. Vi bruker nå den trådløse Alåsen, slik at faktisk ingen kan stjele våre biler.
Fordi vi har fingeravtrykk og egen pinkoden for å sette i gang bilen.

3)Hvorfor valgte du Alås som leverandør og er du fornøyd så langt?

Alås er vår leverandør de kom på et kundebesøk hit i år. Jeg har jo tenkt på dette i mange år, men de kom med en pakkeløsning og en pris som jeg faktisk falt for. De hadde jo også et system som fulgte opp mine sjåførene videre, hvis vi hadde behov for det.Det var vi veldig fornøyd med Vi har testa dette ut og fått supporthjelp når som helst.

4) Hva syns dine ansatte om å bruke Alås i hverdagen?

  Ansatte ja…..Vi hadde noen problemer når vi installerte Alås , de trodde vi gjorde dette for kontroller dem, men det er ikke det som er tilfelle.

Det er for at vi skal kvalitetssikre sammen og at vi er enige om at alle skal holde seg edrue. Vi har også en internkontroll som sikrer at ingen kan blåse for en kollega.

                                                                                                                                                                                       Elisabeth Fuglesø:  Taxisjåfør bruker trådløs daglig

5)Vil du anbefale oss til andre taxi selskaper ?

Som jeg har sagt tidligere, jeg kan trygt anbefale andre å ta i bruk Alås.
Vi har testa produktet og det funker veldig bra.
Alås stod jo også for all montering av utsyr i bilene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagligleder og eier: John Petter Kjæraas.

 

Én av fire har møtt opp på jobb i bakrus

Hele 25 prosent svarer at de har vært på jobb i bakrus eller vært ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før. Fem prosent har hatt sykefravær på grunn av bakrus det siste året. Sjekk hvilke bransjer som skulker mest på grunn av drikking.

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en undersøkelse blant ansatte i 22 firmaer fra åtte ulike bransjer. Hensikten var å prøve å finne ut hvor stort problemet er i forhold til kostnader og sikkerhetsrisiko i ulike bransjer.

Nedsatt produktivitet og sykefravær utgjør de største utgiftspostene for arbeidslivet.

Alkoholbruk har gått ut over jobb

– Ineffektivitet på grunn av alkohol er relativt utbredt i norsk arbeidsliv, sier Hallvard Gjerde, seniorforsker ved Ous.(Foto: Oslo Universitetssykehus)

Hele én av fire innrømmer å ha møtt på jobb i bakrus eller vært ukonsentrert på grunn av for mye alkoholinntak dagen før, minst én gang i løpet av det siste året.

Fem prosent innrømmer at de har meldt seg syke på grunn av alkoholbruk minst én gang det siste året.

De 2430 deltakerne fylte ut et spørreskjema. Deltagelsen var frivillig og besvarelsene var anonyme, både for enkeltpersoner og bedrifter.

– Studien viser at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent problem i Norge, men at ineffektivitet på grunn av alkohol er relativt utbredt, sier seniorforsker Hallvard Gjerde, som jobber ved seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus. Han er en av forskerne bak rapporten.

Spørreskjemaet ble supplert med spyttprøver som ble analysert. Her ble det funnet alkoholrester hos bare én ansatt av dem som var med i undersøkelsen.

Mer utbredt blant unge

Dette er høyere enn i en tidligere, norsk undersøkelse hvor bare én til to prosent oppga at de hadde vært borte en hel arbeidsdag grunnet alkoholbruk siste året. To prosent svarte at de hadde vært borte deler av en arbeidsdag.

I den undersøkelsen svarte bare elleve prosent at de hadde vært ukonsentrerte på jobb grunnet alkoholbruk de siste 12 månedene.

Men i en annen, norsk studie oppga hele åtte prosent blant ansatte under 35 år at de hadde brukt egenmelding ved bakrus, som tyder på at problemet til en viss grad er aldersrelatert.

Studiene viser altså at bakrus-skulk skjer minst én gang i året blant et sted mellom én til åtte prosent av de ansatte.

Store bransjeforskjeller

Selvrapportert fravær på grunn av alkohol siste 12 måneder, varierte veldig mye mellom ulike bransjer, fra én til 20 prosent, hvor restaurantbransjen «ledet».

Bartendere og andre ansatte i restaurantbransjen rapporterte oftest om alkoholrelatert fravær.

Andelen som hadde kreket seg på jobb, men vært mindre effektive enn vanlig på grunn av bakrus, varierte enda mer mellom ulike bransjer. Mellom 12 og 66 prosent i ulike bransjer rapporterte om at de hadde vært lite effektive på grunn av alkohol. Også her var problemet størst i restaurantbransjen.

Her ser du hvilke bransjer alkohol går mest ut over jobben. Grå søyler er andelen som oppgir lavere konsentrasjon på jobben etter alkoholinntak, og gule søyler viser andelen som har hatt fravær på grunn av bakrus siste år. Bransjen “andre” er forskning, mediebransjen og offentlig administrasjon. (Ill.: Folkehelseinstituttet)

 

– Dette er delvis relatert til at en stor andel ansatte her var yngre enn 30 år, sier Gjerde. Forøvrig kan sprikene mellom bransjene tyde på at det er store forskjeller i drikkekultur de ulike sektorene i mellom.

Flere menn

Det var også betydelige forskjeller på tvers av kjønn og alder.

Omtrent dobbelt så stor andel menn som kvinner rapporterte om at de hadde hatt alkoholrelatert fravær.

Dette speiler seg også i internasjonale undersøkelser av dødsårsaker. Globalt regner man med at 3,8 prosent av alle dødsfall er alkoholrelatert. Dette gjelder hele 6,3 prosent av mennene og bare 1,1 prosent av kvinnene.

Lite fravær på grunn av andre stoffer

Betydelig færre ansatte rapporterte om fravær og ineffektivitet på grunn av inntak av andre stoffer. Tilsvarende oppga 1,3 prosent at de hadde vært hjemme fra jobb og 0,8 prosent at de hadde vært ineffektive på grunn av beroligende legemidler.

Langt færre oppga at de hadde hatt fravær eller vært ineffektive på grunn av illegale stoffer (0,2 og 0,4 prosent).

Kilde : http://forskning.no/2017/05/en-av-fire-har-stilt-pa-jobb-i-bakrus

Alås signerer med Miniekspress

Autowatch og Larvik-bedriften har solgt ca. 100.000 Autowatch alkolås i Europa, et produkt som tåler minst 45 minusgrader og tilfredsstiller alle EU- og Cenelec-krav. – Vi er også en av få aktører som leverer trådløs alkolås med serviceavtaler, døgnsupport og livstidsgaranti, forteller Jørn Nicolaisen til Transport Inside. Firkløver I februar startet Jørn Nicholaisen og Poul […]

CENELEC – Europeisk standard

Stortingsvedtaket 2. juni om alkolåskrav i norske busser og taxi har reist mange spørsmål om hvordan alkolåsene skal installeres, brukes og fungere. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELECs alkolåskomite, BTTF 116-2, har siden 2004 utarbeidet Europeiske standarder med funksjonalitetskrav og retningslinjer for installering, bruk og vedlikehold av alkolås.
Norge har siden 2006 gjennom NEK deltatt i dette arbeidet, og fra 2011 gjennom nasjonal speilkomité for alkolås.