Slik bør ledere håndtere mistanke om rusproblemer

– Ledere må få trening i hvordan de skal håndtere mistanke om rus og avhengighet. Det sier Akan, som mener det ofte går for lang tid før arbeidsgivere tar tak i problemet.

For mere informasjon gå inn på :

https://www.infotjenester.no/artikler/slik-boer-ledere-haandtere-mistanke-om-rusproblemer

Ressursselskap (HRS) installert alkohollås på ti av sine kjøretøy.

Hver dag er det noen mennesker som setter seg i kjøretøyene sine og kjører i ruspåvirket tilstand. Faktisk viser statistikken at det blir gjennomført 140.000 kjøreturer av personer i ruspåvirket tilstand. Hver dag.  Bare i Norge.

Fra nå må Roger og de andre sjåførene på HRS, blåse grønt før de får start på bilen sin.
Forrige uke fikk Hålogaland Ressursselskap (HRS) installert alkohollås på ti av sine kjøretøy.
– Vi har ikke et problem med at våre ansatte ruser seg før de skal på jobb. Men vi ønsker å være den aktøren som setter trafikksikkerhet i fokus. Når du møter HRS på veien, skal du vite at våre sjåfører er trygge, flinke sjåfører som tar ansvar i trafikken, sier informasjonskonsulent på HRS, Marielle Eriksen.
Onsdag ble alkohollåsen installert i fire renovasjonsbiler i Harstad, mens de ble installert i seks renovasjonsbiler i Narvik dagen etter.
– Vi tilbyr to typer alkohollåser hos oss; en fastmontert og en trådlløs måler. I bilene til HRS har vi fastmonterte låser, forteller Oddbjørn Wølneberg, produktsjef i Alås.
For å kunne starte bilen, må sjåføren blåse i et rør. Blir det ikke oppdaget promille, får sjåføren klarsignal til å starte bilen. Det er ikke mangel på gode myter om hvordan en sjåfør kan lure alkohollåsen.
– Alkohollåsene krever en viss mengde luft og en viss fuktighet i den luften, og da er det bare en måte å få godkjent prøve på. Det er å blåse selv, eller få en voksen kollega til å blåse for deg. Nå vil nok akkurat det siste alternative skape litt oppsikt, og derfor kanskje være et dårlig alternativ, sier Wølneberg.
Ikke et alternativ

Sjåfør Roger Pedersen synes det er et pluss at HRS har installert alkohollås i kjøretøyene.
Roger Pedersen, sjåfør i HRS Miljø, er enig om at alternativet om å få en kollega til å blåse, er et dårlig alternativ.
-Det ville jo vært litt pinlig, sier han og ler.
Etter det Pedersens erfaring er det ikke særlig utbredt blant norske sjåfører å komme i bakrus på jobb.
– Men det kan jo skje at noen strekker stikket for langt kvelden før. Og da er det fint at bedriften har fokus på at alle sjåfører er edru før de begynner på jobb, sier han.
Viser stor interesse
Ikke bare ønsker HRS å gå foran som et godt eksempel på trafikksikkerhet, de ønsker også å ta vare på sine kolleger

.

Oddbjørn Wølneberg og Svein Kristian Olsen foran en av kjøretøyene til HRS som nå har fått alkohollås installert.

– En slik alkohollås kan være til hjelp til å oppdage om det er noen som sliter med noe privat. Dersom vi oppdager et mønster på noen, kan vi få vedkommende inn til en privat samtale og være behjelpelig med å finne en løsning på problemet, sier logistikkleder på HRS, Svein Kristian Olsen og forteller at HRS blir å installere alkohollåser i flere kjøretøy.
Også her er Oddbjørn Wølneberg enig. Det er mange bedrifter som ser fordelen med å installere alkohollås på kjøretøyene sine.
– En alkohollås handler like mye om å ta vare på kolleger, som det å hindre kjøring i påvirket tilstand, sier han.

Fresk luft frå bygda: – Den er garantert alkoholfri

Fresk luft frå bygda: – Den er garantert alkoholfri

PÅ PLASS: Tekniker Jon Bjune i Alås har installert alkohol lås i bilene til Miljøfrakt AS.

Det er sjåførene Ole Andreas Nerli og Bjørn Grønvold hos Miljøfrakt veldig glad for. Foto: Sverre Viggen

Miljøfrakt AS på Flisa ønsker å ta samfunnsansvar. Det gjør man blant annet ved å installere alkolås i sine to biler som daglig kjører mellom Solør og Oslo med varer.

– Vi har ikke vært i tvil i hele tatt om at dette er noe vi må ha i bilene våre. Det skal ikke være tvil hos noen om at når bilene våre er på vegen, så er det med edru sjåfører bak rattet. Vi er vel ganske tidlig ute med å få dette på plass, og vi kommer til å oppfordre andre og gjøre det vi kan for overbevise bedrifter om at dette er noe de må installere i sine biler, sier Bjørn Grønvold og Ole Andreas Nerli, sjåfører på bilene til Miljøfrakt.

Får mye ros

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, roser Flisa-bedriften for å gå foran når det gjelder installering av alkolås i lastebil.

– Miljøfrakt har vært en bedrift som har gått foran på flere områder. De var tidlig ute med miljøfokus og slagordet «Fresk luft fra bigda.» Nå har de installert alkolås fra Alås. Det er ikke så mange lastebilbedrifter som har gjort det ennå. Foreløpig er det mest vanlig i busser, sier Guttorm Tysnes.

Flisa-bedriften er en av de aller første på lastebilsiden som får alkolås på plass i bilene sine.

– Vi tror at vi med dette vil framstå som en seriøs bedrift, og at det ikke skal være tvil om at våre sjåfører er edru bak rattet på vegen. Blir det ikke blåst i måleren før man setter seg bak rattet, med grønt utslag, får vi heller ikke startet bilen. Snart kommer det også som en betingelse i kontrakter og anbudspapirer at utstyret skal ha alkolås. Det vil ikke og bør ikke være noen tvil hos noen om å skaffe seg dette sikkerhetsutstyret, sier Bjørn Grønvold i Miljøfrakt.

Stadig flere

Oddbjørn Wølneberg i Alås forteller at det er stadig flere som nå installerer alkolås. Blant annet skal Larvik-firmaet med kontorer også i Oslo og Sørum, sørge for at Taxi i Elverum får alkolås i sine biler.

– Foreløpig er det mest i busser, men det vil ta seg opp også for andre kjøretøy som frakter mye folk, på lastebilene og privatbiler. Forsikringsselskap signaliserer at de vil redusere forsikringspremiene med rundt 10 prosent for biler med Alås. Det betyr mange penger spart for bedriftene, sier Wølneberg.

For ham er det litt ekstra gjevt å få installere alkolås i bilene til Miljøfrakt AS på Flisa. Det transportselskapet eies av Flisa Trykkeri AS og Klubben AS på Flisa. Wølneberg jobbet for en del år tilbake ved nettopp Flisa Trykkeri.

Alkolåsene han monterer koster rundt 9000 kroner, og med trådløs variant har man da samtidig tyverisikring.

– Vi håper at også kommunene rundt om i landet vil sørge for Alås i sine biler. De har alle store bilparker og vil gå foran som gode eksempler for andre ved å installere, sier Wølneberg.

Ole Peder Berggren i Flisa Trykkeri og Kvisle Næringsutvikling er glad for at Miljøfrakt AS nå har alkolås på plass i sine biler.

 

GRATULERER: Produktsjef i Alås, Oddbjørn Wølneberg, til høyre, gratulerte sjåfør Bjørn Grønvold hos Miljøfrakt til å ta samfunnsansvar.

Foto: Sverre Viggen

Kilde: østlendingen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én av fire har møtt opp på jobb i bakrus

Hele 25 prosent svarer at de har vært på jobb i bakrus eller vært ineffektive på grunn av alkoholinntak kvelden før. Fem prosent har hatt sykefravær på grunn av bakrus det siste året. Sjekk hvilke bransjer som skulker mest på grunn av drikking.

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en undersøkelse blant ansatte i 22 firmaer fra åtte ulike bransjer. Hensikten var å prøve å finne ut hvor stort problemet er i forhold til kostnader og sikkerhetsrisiko i ulike bransjer.

Nedsatt produktivitet og sykefravær utgjør de største utgiftspostene for arbeidslivet.

Alkoholbruk har gått ut over jobb

– Ineffektivitet på grunn av alkohol er relativt utbredt i norsk arbeidsliv, sier Hallvard Gjerde, seniorforsker ved Ous.(Foto: Oslo Universitetssykehus)

Hele én av fire innrømmer å ha møtt på jobb i bakrus eller vært ukonsentrert på grunn av for mye alkoholinntak dagen før, minst én gang i løpet av det siste året.

Fem prosent innrømmer at de har meldt seg syke på grunn av alkoholbruk minst én gang det siste året.

De 2430 deltakerne fylte ut et spørreskjema. Deltagelsen var frivillig og besvarelsene var anonyme, både for enkeltpersoner og bedrifter.

– Studien viser at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent problem i Norge, men at ineffektivitet på grunn av alkohol er relativt utbredt, sier seniorforsker Hallvard Gjerde, som jobber ved seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus. Han er en av forskerne bak rapporten.

Spørreskjemaet ble supplert med spyttprøver som ble analysert. Her ble det funnet alkoholrester hos bare én ansatt av dem som var med i undersøkelsen.

Mer utbredt blant unge

Dette er høyere enn i en tidligere, norsk undersøkelse hvor bare én til to prosent oppga at de hadde vært borte en hel arbeidsdag grunnet alkoholbruk siste året. To prosent svarte at de hadde vært borte deler av en arbeidsdag.

I den undersøkelsen svarte bare elleve prosent at de hadde vært ukonsentrerte på jobb grunnet alkoholbruk de siste 12 månedene.

Men i en annen, norsk studie oppga hele åtte prosent blant ansatte under 35 år at de hadde brukt egenmelding ved bakrus, som tyder på at problemet til en viss grad er aldersrelatert.

Studiene viser altså at bakrus-skulk skjer minst én gang i året blant et sted mellom én til åtte prosent av de ansatte.

Store bransjeforskjeller

Selvrapportert fravær på grunn av alkohol siste 12 måneder, varierte veldig mye mellom ulike bransjer, fra én til 20 prosent, hvor restaurantbransjen «ledet».

Bartendere og andre ansatte i restaurantbransjen rapporterte oftest om alkoholrelatert fravær.

Andelen som hadde kreket seg på jobb, men vært mindre effektive enn vanlig på grunn av bakrus, varierte enda mer mellom ulike bransjer. Mellom 12 og 66 prosent i ulike bransjer rapporterte om at de hadde vært lite effektive på grunn av alkohol. Også her var problemet størst i restaurantbransjen.

Her ser du hvilke bransjer alkohol går mest ut over jobben. Grå søyler er andelen som oppgir lavere konsentrasjon på jobben etter alkoholinntak, og gule søyler viser andelen som har hatt fravær på grunn av bakrus siste år. Bransjen “andre” er forskning, mediebransjen og offentlig administrasjon. (Ill.: Folkehelseinstituttet)

 

– Dette er delvis relatert til at en stor andel ansatte her var yngre enn 30 år, sier Gjerde. Forøvrig kan sprikene mellom bransjene tyde på at det er store forskjeller i drikkekultur de ulike sektorene i mellom.

Flere menn

Det var også betydelige forskjeller på tvers av kjønn og alder.

Omtrent dobbelt så stor andel menn som kvinner rapporterte om at de hadde hatt alkoholrelatert fravær.

Dette speiler seg også i internasjonale undersøkelser av dødsårsaker. Globalt regner man med at 3,8 prosent av alle dødsfall er alkoholrelatert. Dette gjelder hele 6,3 prosent av mennene og bare 1,1 prosent av kvinnene.

Lite fravær på grunn av andre stoffer

Betydelig færre ansatte rapporterte om fravær og ineffektivitet på grunn av inntak av andre stoffer. Tilsvarende oppga 1,3 prosent at de hadde vært hjemme fra jobb og 0,8 prosent at de hadde vært ineffektive på grunn av beroligende legemidler.

Langt færre oppga at de hadde hatt fravær eller vært ineffektive på grunn av illegale stoffer (0,2 og 0,4 prosent).

Kilde : http://forskning.no/2017/05/en-av-fire-har-stilt-pa-jobb-i-bakrus

Alås signerer med Miniekspress

Autowatch og Larvik-bedriften har solgt ca. 100.000 Autowatch alkolås i Europa, et produkt som tåler minst 45 minusgrader og tilfredsstiller alle EU- og Cenelec-krav. – Vi er også en av få aktører som leverer trådløs alkolås med serviceavtaler, døgnsupport og livstidsgaranti, forteller Jørn Nicolaisen til Transport Inside. Firkløver I februar startet Jørn Nicholaisen og Poul […]

Alkolås kan redusere drepte og hardt skadde i trafikken med hele 16%

Ny rapport viser at man kan redusere antall drepte og hardt skadd på veiene med hele 16% med nye systemer for førerstøtte. Det nasjonale målet for trafikken i 2024 er at det i antall skal være hele 500 færre hard skadde og drepte – alkolås kan derfor bidra til å redde liv.

CENELEC – Europeisk standard

Stortingsvedtaket 2. juni om alkolåskrav i norske busser og taxi har reist mange spørsmål om hvordan alkolåsene skal installeres, brukes og fungere. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELECs alkolåskomite, BTTF 116-2, har siden 2004 utarbeidet Europeiske standarder med funksjonalitetskrav og retningslinjer for installering, bruk og vedlikehold av alkolås.
Norge har siden 2006 gjennom NEK deltatt i dette arbeidet, og fra 2011 gjennom nasjonal speilkomité for alkolås.